ตู้ลิ้นชักเหล็ก

ตู้ลิ้นชักเหล็ก เป็นอีกทางเลือกของการเก็บเอกสารของสำนักงานหลายๆแห่ง ปัจจุบันตู้ลิ้นชักเหล็กได้มีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ แบบ 2 ลิ้นชัก, 3 ลิ้นชัก, 4 ลิ้นชัก, 10 ลิ้นชัก, ไปจนถึง 15 ลิ้นชัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน ไอคอนิคเฟอร์นิเจอร์ก็คัดสรรสินค้าคุณภาพดีจำหน่ายให้กับลูกค้าอยู่เสมอ