กระดานบอร์ด

กระดานบอร์ด

กระดานบอร์ด – กระดานไวท์บอร์ดจะต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง จะเป็นไม้หรือเป็นเยื่อใยไม้ที่อัดด้วยความหนาแน่นสูงและขัดผิวหน้าเรียบเสมอกันทั้งแผ่น และจะต้องไม่มีไอระเหยจากสารเคมีที่มีอยู่ในขบวนการผลิตวัสดุเหล่านั้น โดยผู้ผลิตวัสดุจะต้องแสดงผลการตรวจสอบรับรองว่าได้ผลิตตามมาตรฐานที่มีการตรวจสอบระดับของสารเคมีในวัสดุในระดับที่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานแล้ว

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เราคุ้นเคยกับกระดานดำที่ใช้ชอล์กแท่งเขียน ซึ่งเป็นกระดานที่ก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อสุขภาพจากฝุ่นผงชอล์ก ผู้ใช้ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มครูและนักเรียนรวมถึงสำนักงานต่างๆ ทำให้กระดานดำเริ่มมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นกระดานที่ใช้พื้นสีขาว หรือที่เราเรียกติดปากกันว่า ไวท์บอร์ด เข้ามาทดแทนและพัฒนาจากเป็นแผ่นไม้ก็ใช้เริ่มเปลี่ยนมาใช้แผ่นเหล็ก ซึ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดหาวัสดุ โดยเฉพาะกระดานไวท์บอร์ดสำเร็จรูปที่หาซื้อได้ง่ายมีขายที่ร้านไม้อัดตามตลาดทั่วไป และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับสิบปี ก็เกิดผลกระทบที่รุนแรงไปกว่าเดิม ทั้งจากปากกาที่ใช้เขียนไวท์บอร์ดและจากตัวกระดานไวท์บอร์ด เพราะปากกาสำหรับเขียนไวท์บอร์ดนั้น ใช้สารเคมีซึ่งเป็นเม็ดสีแล้วใช้สารโซเว้นท์เป็นตัวทำละลายสีเคมี สารทำละลายที่ผู้ผลิตใช้อยู่ในกลุ่ม สารก่อมะเร็ง จนในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการโดยนักวิชาการก็เริ่มออกมาทักท้วงการใช้ปากกาเคมีที่เป็นอันตรายนี้กันอย่างกว้างขวาง เพราะมีบุคลากรและนักเรียนจำนวนมากที่ต้องทนดมกลิ่นจากสารเคมีและมีอาการแพ้สารเคมีทั้งระบบทางเดินหายใจ บางรายมีอาการหายใจไม่ออก หายใจติดขัด วิงเวียนศีรษะ บางรายก็เกิดเป็นผื่นแดงเมื่อต้องสัมผัสกับสีเคมีเหล่านั้น  เหมือนสุภาษิตบทหนึ่งว่า หนีเสือปะจระเข้ ซ้ำร้ายกระดานไวท์บอร์ดที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด มีผิวหน้าที่เงาวาว เนื่องจากวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในงานตกแต่ง แต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกให้แก่ผู้ใช้งานเลย 

เพราะความที่มีราคาถูกและประกอบใช้งานง่ายจึงทำให้มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวาง มีทั้งแผ่นเหล็กเคลือบสี มีทั้งแผ่นสำเร็จรูปและแบบนำไปผนึกด้วยกาวเหลือง แต่ผลจากการใช้กระดานไวท์บอร์ดดังกล่าวนี้ ทำให้ผู้ใช้โดยเฉพาะเด็กนักเรียนมีปัญหาเรื่องสายตาโดยที่ไม่มีทางเลี่ยง เพราะต้องจ้องมองเงาสะท้อนจากกระดานที่มีผิวเงาวาวสะท้อนเหมือนกระจก สะท้อนเข้าตา ซึ่งโดยปกติแสงที่เหมาะสมแก่สายตาต้องอยู่ในช่วงระหว่าง 300 ถึง 750 ลักซ์ เท่านั้น แต่แสงสะท้อนจากกระดานเงาวาวนั้น มีมากเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานจนแสบตา ซึ่งเด็กนักเรียนต้องจำเจอยู่กับกระดานดังกล่าวนี้เป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน ปัญหาเรื่องสายตา จึงลุกลามไปอย่างรวดเร็ว 

กระดานเขียนเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญที่หลายคนไม่ทันได้สังเกตว่า เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในทุกช่วงชีวิตของเราเลยก็ว่าได้ ซึ่งเราก็ยังจำเป็นต้องใช้กระดานในการทำกิจกรรมต่างๆอยู่

หลายคนอาจจะทันได้ใช้กันตั้งแต่ยุคกระดานดำ ที่คุณครูต้องเขียนด้วยแท่งชอล์ค เขียนๆไปก็มีฝุ่นผงหล่นลงมามากเวลาเขียน จนถึงยุคกระดานไวท์บอร์ดที่ต้องเขียนด้วยปากกามาร์กเกอร์ ทำให้หลายคนบอกว่าดีกว่าการใช้กระดานดำเพราะไม่ต้องเขียนด้วยชอล์ก ไม่ทำให้เกิดฝุ่นผงที่ส่งผลต่อสุขภาพ ซึ่งกระดานเหล่านี้เรามักจะเห็นกันได้บ่อยทั้งในห้องเรียน ออฟฟิศ ห้องประชุม หรือแม้แต่ในบ้านพักอาศัย เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญทั้งการเรียนและการทำงานเลยก็ว่าได้

กระดานไวท์บอร์ดที่มีแสงสะท้อนสูงมากนี้ควรจะต้องรณรงค์ให้ช่วยกันเลิกใช้ ต้องรู้เท่าทันถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวต่อเยาวชนของชาติและผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นสำนักงานหรือการใช้ในบ้านเรือน

แต่การที่จะต้องเปลี่ยนกระดานไวท์บอร์ดใหม่นั้น จะทราบได้อย่างไรว่ากระดานนั้นจะเป็นกระดานที่ดีมีคุณภาพเพียงพอต่อการใช้งานได้อย่างเหมาะสม ก็มีวิธีเลือกใช้มาโดยสังเขปให้ทราบเพื่อนำไปประกอบ กับการตัดสินใจในการเลือกใช้กระดานไวท์บอร์ดเมื่อมีโอกาสได้เป็นผู้ตัดสินใจเลือกกระดานไวท์บอร์ด

กระดานไวท์บอร์ดที่ดีควรมีคุณลักษณะดังนี้คือ

1.กระดานไวท์บอร์ดจะต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง จะเป็นไม้หรือเป็นเยื่อใยไม้ที่อัดด้วยความหนาแน่นสูงและขัดผิวหน้าเรียบเสมอกันทั้งแผ่น และจะต้องไม่มีไอระเหยจากสารเคมีที่มีอยู่ในขบวนการผลิตวัสดุเหล่านั้น โดยผู้ผลิตวัสดุจะต้องแสดงผลการตรวจสอบรับรองว่าได้ผลิตตามมาตรฐานที่มีการตรวจสอบระดับของสารเคมีในวัสดุในระดับที่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานแล้ว                                                                     

          

2.วัสดุที่เป็นผิวหน้าของกระดาน จะต้องไม่เงาวาวสะท้อนแสง วัสดุที่ใช้ทำผิวหน้าของกระดานจะต้องมีความทนทานต่อการใช้งานทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆได้ดี มีมุมมองในการสะท้อนแสงน้อย ไม่ว่าแสงของดวงอาทิตย์หรือแสงของแหล่งแสงสว่างจะเคลื่อนที่ไปอยู่ในมุมใดๆก็ตามจะไม่เกิดเงาสะท้อนเข้าตาของผู้ใช้ในระดับที่เกินกว่าเกณฑ์แสงของบริเวณของห้องเรียน

3.วัสดุของผิวหน้ากระดานที่เป็นพลาสติกสังเคราะห์นั้น จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผลิตจะต้องเลือกใช้เกรดของวัสดุที่นำมาผลิตพลาสติกสังเคราะห์ ซึ่งต้องได้มาตรฐานความปลอดภัยจากสารพิษและกลุ่มโลหะหนักต่างๆที่เจือปนมากับการผลิตของแต่ละแหล่งผลิต

4.แผ่นผิวหน้าของกระดานไวท์บอร์ด หากเป็นสีขาวล้วน เมื่อมองแล้วจะรู้สึกเมื่อยล้าสายตาจึงควรเลือกใช้ชนิดที่มีเส้นตารางด้วย ซึ่งสีของตารางจะต้องไม่ใช้สีดำเข้ม ควรเลือกใช้เส้นตารางสีเทาซึ่งควรมีน้ำหนักของเส้นที่ลดระดับลงไป อย่างน้อย 2 ระดับ โดยระดับของตารางที่ละเอียดจะช่วยในการเขียนกระดานสะดวกมากขึ้น สามารถเขียนได้ความสูงของอักษรหลายระดับ สะดวกแก่การใช้งาน ตั้งแต่ตัวขนาดครึ่งบรรทัด ตัวเต็มบรรทัด และตัวมากกว่าหนึ่งบรรทัด เส้นตารางนี้นอกจากจะช่วยให้การเขียนกระดานได้ง่าย มีประโยชน์ในการช่วยเขียนภาพ กราฟ วาดภาพ และใช้เขียนโน้ตดนตรีได้แล้ว เส้นเหล่านี้ยังช่วยในการลดแสงสะท้อนที่รุนแรงให้อ่อนลงได้ด้วย เส้นสีเทาอ่อนทำให้ช่วยปรับสภาพความจ้าของแสงและรู้สึกผ่อนคลายสายตามากขึ้นกว่ากระดานไวท์บอร์ดที่เป็นพื้นขาวโพลน    

          

5.ผิวหน้าของกระดานไวท์บอร์ด ควรตอบสนองกับการใช้งานอื่นๆนอกเหนือจากการใช้เขียนคือ การใช้เป็นจอรับภาพจากเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ หรือ เครื่องฉายโดยที่ไม่เป็นเงาสะท้อนจากตัวกำเนิดลำแสงของเครื่องฉาย และควรเลือกกระดานที่มีผิวหน้าตอบสนองกับระบบ อินเทอร์เรคทีฟ ชนิดต่างๆ โดยไม่ต้องจัดหาจอมอนิเตอร์ให้เสียงบประมาณซ้ำซ้อนอีก                                            

6.ด้านหลังของแผ่นกระดานที่เป็นไม้ทุกชนิด ควรเลือกใช้กระดานไวท์บอร์ดที่มีการติดแผ่น PROTECTION FILM ผนึกไว้เพื่อกันความชื้นและน้ำ ไม่เช่นนั้นแผ่นไม้จะดูดซับความชื้นทั้งในอากาศเช่นบริเวณชายทะเล หรือในสภาพอากาศในแถบทางภาคใต้จะมีฝนชุกมีความชื้นมากแผ่นกระดานจะดึงความชื้นมาสะสมไว้ในตัวของแผ่นกระดาน โดยเฉพาะพื้นผนังบางแห่งทำจากวัสดุที่มีการอมและสะสมความชื้นไว้สูงเช่น ผนังปูนที่มีน้ำฝนสาดเป็นประจำทำให้สีภายนอกของอาคารเสื่อมสภาพ น้ำจะซึมและเกิดการสะสมความชื้นที่ผนังปูนแต่พื้นผิวด้านในอาคารถูกแผ่นกระดานปิดทับไว้จึงไม่สามารถระบายความชื้นได้ ความชื้นจึงถูกดึงมาสะสมที่แผ่นกระดาน การติดฟิล์มป้องกันน้ำและความชื้นจะทำให้อายุการใช้งานของกระดานไวท์บอร์ดหรือกรีนบอร์ดนี้ยาวนาน ตัดปัญหาการเสื่อมสภาพของแผ่นกระดานไปได้เลย

          

7.กระดานไวท์บอร์ดที่ถูกสุขลักษณะควรจะต้องมีที่รองรับเศษชอล์กที่ถูกลบ ไม่ให้ร่วงลงพื้นเพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดพื้นห้อง

          

8.กระดานไวท์บอร์ดเพื่อสุขภาพที่ดีจะไม่ต้องอาศัยน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นเคมี หรือผสมเคมีมาใช้เช็ดทำความสะอาด เนื่องจากคุณภาพของพลาสติกสังเคราะห์ที่นำมาทำแผ่นผิวกระดานมีคุณภาพแตกต่างกันมาก บางชนิดเมื่อถูกใช้เขียนแล้วไม่สามารถลบออกจากผิวกระดานได้หมดยังคงเหลือคราบติดค้างทำให้แลดูสกปรก ต้องกลับไปใช้สารทำละลายกลุ่มสาร Solvent เช่น ทินเนอร์ น้ำมันสน แอลกอฮอล์ล น้ำมันเบนซิน ซึ่งล้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพกระทบต่อภาวะโลกร้อน แต่ไม่ใช้ก็ไม่สามารถลบคราบชอล์กออกได้หมด กระดานไวท์บอร์ดที่ดีจึงต้องมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถลบกระดานให้สะอาดได้ด้วยน้ำเปล่าธรรมดากับผ้าขนหนูเท่านั้น ซึ่งให้ทั้งความปลอดภัยต่อผู้ใช้ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมและยังเป็นการประหยัดเงินค่าซื้อน้ำยาราคาแพงที่บริษัทฯผู้ขายกระดานไวท์บอร์ด เตรียมเอาไว้ให้เราต้องรับภาระจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีกตลอดอายุการใช้งาน

          

9.มีกรอบที่แข็งแรงโดยรอบและมีวัสดุซับแรงกดที่กลางกระดานเพื่อป้องกันการพองโก่งหรือยุบตัวลงไปติดกับพื้นผนัง ซึ่งจะทำให้เสียระนาบในแนวดิ่ง ทำให้การเขียนและการมองผิดเพี้ยนไปได้ เพราะถ้านำแผ่นกระดานไวท์บอร์ดหรือกรีนบอร์ดมาใส่กรอบตามที่เห็นกันอยู่ในท้องตลาดจะเห็นการโก่งตัวหรือยุบตัวจนแผ่นกระดานมีรูปร่างโค้งหรือบิดเบี้ยวไปตามสภาพอากาศ

กระดานไวท์บอร์ด 1 หน้า (แม่เหล็ก) ขาตั้งล้อเลื่อน รุ่น WBL-1M

฿3,320.00 – ฿4,900.00

 • กระดานไวท์บอร์ด 1 หน้า แบบมีขาตั้งและล้อเลื่อน
 • มีแม่เหล็ก
 • แผ่นกระดานไวท์บอร์ด มีทั้งหมด 9 ขนาดได้แก่
  • 80×120 ซม.
  • 90×120 ซม.
  • 90×150 ซม.
  • 90×180 ซม.
  • 120×150 ซม.
  • 120×180 ซม.
  • 120×200 ซม.
  • 120×240 ซม.
 • มีรางวางแปรง
 • จัดส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑล ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อย

กระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า (พลิกได้+แม่เหล็ก) ขาตั้งล้อเลื่อน รุ่น WBL-2M

฿4,120.00 – ฿5,990.00

 • กระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า พลิกได้ แบบมีขาตั้งและล้อเลื่อน
 • มีแม่เหล็ก
 • แผ่นกระดานไวท์บอร์ด มีทั้งหมด 9 ขนาดได้แก่
  • 80×120 ซม.
  • 90×120 ซม.
  • 90×150 ซม.
  • 90×180 ซม.
  • 120×150 ซม.
  • 120×180 ซม.
  • 120×200 ซม.
  • 120×240 ซม.
 • มีรางวางแปรง

กระดานไวท์บอร์ด 1 หน้า ขาตั้งล้อเลื่อน รุ่น WBL-1

฿2,810.00 – ฿4,250.00

 • กระดานไวท์บอร์ด 1 หน้า แบบมีขาตั้งและล้อเลื่อน
 • แผ่นกระดานไวท์บอร์ด มีทั้งหมด 9 ขนาดได้แก่
  • 80×120 ซม.
  • 90×120 ซม.
  • 90×150 ซม.
  • 90×180 ซม.
  • 120×150 ซม.
  • 120×180 ซม.
  • 120×200 ซม.
  • 120×240 ซม.
 • มีรางวางแปรง

กระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า (พลิกได้) ขาตั้งล้อเลื่อน รุ่น WBL-2

฿3,300.00 – ฿5,000.00

 • กระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า พลิกได้ แบบมีขาตั้งและล้อเลื่อน
 • แผ่นกระดานไวท์บอร์ด มีทั้งหมด 9 ขนาดได้แก่
  • 80×120 ซม.
  • 90×120 ซม.
  • 90×150 ซม.
  • 90×180 ซม.
  • 120×150 ซม.
  • 120×180 ซม.
  • 120×200 ซม.
  • 120×240 ซม.
 • มีรางวางแปรง

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า