บอร์ดประชาสัมพันธ์

บอร์ดประชาสัมพันธ์

บอร์ดประชาสัมพันธ์  ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์เป็นงานสื่อสัมพันธ์ที่มีความสำคัญ และเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง มีระบบงานที่ซับซ้อนแต่งานประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมลักษณะความเป็นผู้นำขององค์การและบุคคล ทั้งยังช่วยให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือทั้งจากพนักงานภายในและจากประชาชนภายนอกด้วย นับว่างานประชาสัมพันธ์มีคุณค่าต่อสถาบันต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งบอร์ดประชาสัมพันธ์จึงมีความสำคัญกับองค์กรเป็นอย่างมาก

ประโยชน์ของบอร์ดนิทรรศการ Exhibition Board

1.เพื่อการประยุกต์ใช้งาน

Exhibition Board, ฉากนิทรรศการ บอร์ดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สามารถใช้จัดงานทั้งหมดของเหตุการณ์และแสดงความต้องการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงข้อมูลการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจของคุณในการจัดงานนิทรรศการ และยังสามารถใช้เพื่อแสดงภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของคุณลงในบอร์ดประชาสัมพันธ์เหล่านี้ อีกทั้งยังประหยัดพื้นที่ในการเก็บอุปกรณ์จัดนิทรรศการ

การใช้งานอื่น ๆ รวมถึงงานแสดงสินค้า,ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวงานศิลปะและโรงเรียน กลุ่มชุมชนท้องถิ่นเช่นสังคมประวัติศาสตร์ใช้บอร์ดนิทรรศการ เพื่อแสดงผลเพื่อแสดงข้อมูลและสามารถใช้เพื่อแสดงภาพในแฟ้มสะสมผลงาน

2.ความหลากหลาย บอร์ดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่, ฉากนิทรรศการ ที่หลากหลายของเรามีหลายประเภท ดังนั้นเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องมีบอร์ดนิทรรศการที่ตรงกับความต้องการของคุณ

บอร์ดนิทรรศการแบบพับได้ ของเรามีเฟรมอลูมิเนียมที่มีความหนาพิเศษเป็น บอร์ดจัดนิทรรศการ ให้ใช้งานง่ายที่สุด สามารถเชื่อมต่อกันด้วยข้อต่อแปดทาง เป็นพลาสติก ABS เกรดวิศวกรรม เหนียวทนทนนับแรมปี และเราเป็นโรงงานผู้ผลิตบอร์ดนิทรรศการ, Exhibition Board เองมีอะไหล่ทุกชิ้น ข้อต่อบอร์ดหากหายหรือชำรุด ซื้อเฉพาะอะไหล่ได้

3.การติดตั้งและรูปแบบบอร์ดนิทรรศการ, Exhibition Board สามารถติดตั้งได้ในแนวนอนหรือแนวตั้งและสามารถตั้งได้ในหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดแสดงสินค้า,จัดแสดงนิทรรศการ  รูปแบบสามารถตั้งได้เป็นแบบซิกแซกหรือตรงหรือแบบกล่อง,แบบเฉียงแบบโค้งทีละน้อย,แบบสวัสดิกะ ก็สามารติดตั้งได้ตามไอเดียและรูปแบบนำเสนอ เฟรมบอร์ดนิทรรศการเป็นอลูมิเนียมหนาพิเศษที่ไม่เหมือนใคร สิ่งนี้ทำให้บอร์ดแข็งแกร่งขึ้นและเหมาะสมสำหรับการแสดงผลงานชั่วคราวและที่ถาวรตั้งได้ทั้งในอาคารและนอกอาคาร

4.พกพาง่ายและน้ำหนักเบา Exhibition Board, บอร์ดนิทรรศการ, ฉากนิทรรศการ เป็นตัวเลือกการดีสเพลย์ที่มีน้ำหนักเบาอย่างแท้จริง บอร์ดนิทรรศการแบบพับได้ 4 แผงที่ขายดีที่สุดของเรามีน้ำหนัก 9 kgs สามารถจัดการได้ง่ายสำหรับคนคนหนึ่ง นับเป็นบอร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่ ที่เหมาะกับการใช้นอกสถานที่ได้ดีใส่รถเก๋งรถกระบะได้

5.ฉากนิทรรศการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ แต่ละอันมาพร้อมกับกระเป๋าหิ้วที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งจะเก็บองค์ประกอบทั้งหมดของชุดนิทรรศการ ทำให้ง่ายต่อการพกพาและขนส่งโดยรถยนต์หรือขนส่งสาธารณะ กระเป๋าผ้าจะป้องกันบอร์ดเมื่ออยู่ในระหว่างการขนส่งหรือจัดเก็บ เพื่อไม่ให้ตัวบอร์ดนิทรรศการได้รับการกระแทก

ประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์

1.ความน่าเชื่อถือ (creditability)

การประชาสัมพันธ์ สามารถให้ความเชื่อถือได้มากกว่าการโฆษณา เพราะผู้ได้รับสารประชาสัมพันธ์ย่อมตระหนักดีกว่า สื่อมวลชนที่นำข่าวสารออกเผยแพร่นั้น เป็นการให้ข้อมูลโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน จึงมีความรู้สึกว่าข่าวสารนั้นน่าจะเป็นความจริงเชื่อถือได้ ตัวอย่างเช่น บทความข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ ที่ปรากในหน้าหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่ง ย่อมมีความน่าเชื่อถือมากกว่าข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันนั้น

2.ต้นทุน (cost)

ต้นทุนของการประชาสัมพันธ์ ไม่ว่ามองในแง่ของ ต้นทุนสัมบูรณ์ (absolute cost) และ ต้นทุนสัมพันธ์ (relative costs) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับผลที่ได้รับจะถูกมาก เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทเล็ก ๆ มีทุนน้อย สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้ผลดีเท่าเทียมกับบริษัทใหญ่ ๆ ที่ไปจ้างบริษัทตัวแทนทำการประชาสัมพันธ์ให้ ซึ่งต้องใช้เงินมหาศาล

3.หลีกเลี่ยงความแออัดของสิ่งโฆษณา (avoidance of clutler)

เนื่องจากลักษณะหรือธรรมชาติของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ จัดอยู่ในประเภทของ “รายการข่าว”(news item) ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทของสิ่งโฆษณาที่มีอยู่อย่างแออัดในสื่อต่าง ๆ ข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแนะนำตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือข่าวสารด้านเทคโนโลยีอันแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ ๆ จึงเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจมากกว่าข่าวสารโฆษณาทั่วไป

4.เป็นลู่ทางนำไปสู่การได้ลูกค้ารายใหม่ (lead generation)

การให้ข้อมูลข่าวสารผ่านการประชาสัมพันธ์ อันเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ(technological innovation) ความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ (medical breakthrough) และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่การสอบถาม เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจากบุคคล หรือบริษัทต่าง ๆ จำนวนมากในเกือบจะทันที เมื่อทำการประชาสัมพันธ์ออกไป ซึ่งบุคคลหรือบริษัทดังกล่าวเหล่านี้ จะเป็นตัวเลือกของบริษัทในขั้นการแสวงหาลูกค้าอันจะนำไปสู่การขาย หรือเป็นลูกค้าในอนาคต (sale leads หรือ prospects) ในที่สุด

5.สามารถเข้าถึงกลุ่มเฉพาะได้ (ability to reach specific groups)

เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางตัวอาจจะเป็นที่สนใจต่อกลุ่มเป้าหมายเล็ก ๆ เฉพาะบางกลุ่ม ซึ่งการใช้การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดอื่น ๆ ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มตลาดเหล่านี้ได้ หรือบางครั้งบริษัท หรือหน่วยงานอาจจะไม่มีความสามารถ หรือมีฐานะด้านการเงินดีพอ เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง วิธีหนึ่งที่ดีที่สุดที่จะติดต่อสื่อสารเข้าถึงกลุ่มตลาดเหล่านี้ได้ ก็ด้วยการใช้การประชาสัมพันธ์โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

6.การสร้างภาพลักษณ์ (image building)

การใช้การประชาสัมพันธ์ที่ดีมีประสิทธิภาพ จะนำไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์ในทางบวก(positive image) ให้กับหน่วยงาน หรือบริษัทได้เป็นอย่างดี บริษัทใดก็ตามมีภาพลักษณ์ที่ดี มั่นคงในสานตาของลูกค้าหรือสาธารณชนทั่วไป ผลได้ที่ตามมาก็คือ จะเป็นเครื่องค้ำประกันไม่ให้ถูกมองในแง่ร้าย ในยามที่เกิดความเข้าใจผิด หรือโชคไม่ดีอันอาจเกิดขึ้นในตอนหลังได้

ส่วนข้อเสียของการใช้การประชาสัมพันธ์ มีที่สำคัญอยู่ 2 ประการ ประการแรก ก็คือว่า การประชาสัมพันธ์บางครั้งมีความเป็นไปได้ที่ว่า ไม่ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ตามกระบวนการสื่อสาร กล่าวคือ ข่าวสารอาจถึงผู้รับ แต่ผู้รับไม่สามารถทราบแหล่งต้นตอของข่างสารนั้นได้ และ ประการที่สอง 

การทำประชาสัมพันธ์บางครั้งไม่สอดคล้องสัมพันธ์กับแผนงานการตลาด อันเป็นเหตุอันเกิดจากการบริหารที่ผิดพลาด ขาดการประสานงานกัน ผลที่เกิดขึ้นจึงมีทิศทางที่ไม่ต่อเนื่องสนับสนุนกับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์การบางแห่งที่แผนกการตลาด และแผนกประชาสัมพันธ์ ต่างทำงานที่เป็นอิสระแยกจากกัน ดังกล่าวมาแล้วในตอนต้น จึงทำให้การสื่อสารไม่สอดคล้องกัน ก่อให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อนไม่ลงรอยกับ เป็นต้น

ด้วยเหตุที่การประชาสัมพันธ์มีทั้งผลดี และผลเสียดังกล่าวข้างต้น การดำเนินงานการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล นักประชาสัมพันธ์จำเป็นจะต้องกำหนดโปรแกรมการประชาสัมพันธ์ที่ดี เป็นที่สนใจของชุม และนำโปรแกรมที่กำหนดไว้ไปดำเนินการอย่างเหมาะสมอีกด้วย จึงจะประสบผลสำเร็จ และเพื่อที่จะตรวจสอบดูว่าโปรแกรมที่กำหนดไว้นั้น สามารถนำไปปฏิบัติได้ผลตามที่มุ่งหวังหรือไม่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการวัดผลการดำเนินงาน ซึ่งจะได้กล่าวในตอนต่อไป

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า